Právní služby

Služby advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry vycházejí z nejčastějších potřeb klientů a ze zkušeností členů našeho týmu. Zaměřujeme se zejména na komplexní problematiku podnikatelů a jejich každodenní agendu. A to od založení společnosti přes smluvní dokumentaci, cenné papíry či záležitosti týkající se nemovitostí až po správu pohledávek, jejich řešení a prevenci vzniku. Samozřejmostí je všestranný servis v oblasti sporné agendy včetně zastupování v soudním, rozhodčím a exekučním řízení.   

V portfoliu advokátní kanceláře nechybějí ani služby z oblasti občanského práva: např. tvorba a revize smluvních dokumentů prakticky pro jakoukoli situaci, dále z oblasti veřejných zakázek, ochrany duševního vlastnictví nebo práva pracovního. Velmi dobře jsme připraveni na poskytování ucelených služeb obcím, městům a krajům. Pro podrobnější informace klikněte na název právní oblasti. 

 • závazkové právo a smlouvy v podnikání
 • řešení a prevence vzniku pohledávek
 • zakládání, přeměny a rušení společností
 • zastupování v obchodních sporech
 • závazkové právo a smlouvy
 • vlastnické a dědické právo
 • bytové právo a nájemní vztahy
 • spory o peněžitá plnění
 • zakládání a změny společností
 • ready made společnosti
 • vnitrospolečenská agenda
 • členská práva a akcie
 • soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • exekuční řízení
 • jednání o smíru
 • prevence
 • nesporné
 • sporné
 • správa
 • správa nemovitostí
 • převody nemovitostí
 • úschovy
 • nájmy
 • vydávání a emitování
 • právo směnečné a šekové
 • zastupování věřitele i dlužníka
 • příprava dohod a smluv
 • příprava licenčních smluv
 • správa duševního vlastnictví
 • rešerše v databázích
 • zastupování ve sporech
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • zastupování před soudy a insolv. správci 
 • právní analýzy sporných pohledávek
 • právní rozbory a zhodnocení rizik


 • pracovní smlouvy a další dokumenty
 • pracovněprávní spory
 • kolektivní smlouvy, jednání s odbory
 • odměňování zaměstnanců
 • návrh právních dokumentů
 • sporná i nesporná agenda
 • zastoupení v řízeních
 • sledování dopadů judikatury
 • organizace a administrace výběr. řízení
 • posouzení vyhotovených nabídek
 • zpracování analýz a vzorů dokumentů
 • právní audity realizovaných řízení
 • vyřízení stavebního povolení
 • příprava návrhů a žádostí
 • řešení vad staveb
 • zastupování ve sporech při výstavbě
 • kontrola právního stavu podniku
 • zhodnocení uzavřených smluv
 • konkrétní návrhy optimalizace
 • závěrečná zpráva s doporučeními

Novinky

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

Partneři