Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zveřejněno: 11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019.

Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Doposud platilo, že pokud se dlužník chtěl oddlužit, tak musel během pěti letech uhradit alespoň 30 procent svých závazků. Toto je v současné době nejvýznamnější bariéra na vstup do oddlužení a brání značnému množství beznadějně zadluženým fyzickým osobám, aby svůj úpadek mohly oddlužením řešit. Tato podmínka nově zmizí a místo ní nastoupí dvě varianty oddlužení.

První varianta spočívá v úpravě podmínek splnitelnosti oddlužení, je inspirována německou právní úpravou. Tato varianta předpokládá, že dlužník splatí svým věřitelům nejméně 30 procent svých dluhů v období pěti let. Pokud dlužník není schopen uvedené procento dluhu splatit, tak nově bude rozhodovat soud, který bude muset zhodnotit, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat. V případě druhé varianty by měl dlužník uhradit alespoň 60 procent svých dluhů za tři roky.

Novinkou bude rovněž mírnější oddlužení pro osoby s nárokem na starobní důchod či osoby invalidní ve druhém nebo třetím stupni. Tito dlužníci se mohou oddlužit již za tři roky, a to opět za předpokladu, že vyvinou maximální úsilí pro uhrazení svého závazku.

Autor: Miroslav Mašek | V kategoriích: Novinky

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři