NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

Zveřejněno: 11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a následně přehlasován Poslaneckou sněmovnou. Prezident republiky a skupina poslanců poté napadli zákon u Ústavního soudu ČR, neboť se domnívali, že některé jeho části jsou protiústavní.

Pravděpodobně nejkontroverznější ustanovení omezuje působení veřejných funkcionářů v rozhlasových, televizních i tiskových médiích a dále firmy, jejichž více než čtvrtinovým majitelem je některý z veřejných funkcionářů, v možnosti účastnit se veřejných zakázek. Tyto části novelizovaného zákona však nabyly účinnosti již 9. 2. 2017, tedy 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Mezi změny účinné od září patří například, že veřejným funkcionářem se rozumí i náměstek člena vlády nebo ministra vnitra pro státní službu, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta republiky a dále také například voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší. Významným posunem je také definice a konkretizace pojmu „střet zájmů“, což může značně usnadnit budoucí sporné případy. Dále zákon nově upravuje povinnost veřejných funkcionářů oznámit veškerý majetek, který nabyl před vznikem funkce a i v jejím průběhu, zejména pak věci nemovité, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích a movité věci o hodnotě vyšší než 250 000 Kč. S touto oznamovací povinností pak souvisí i vznik registru oznámení, který tato oznámení eviduje. V neposlední řadě pak novela rovněž popisuje přestupky a správní delikty, jichž se veřejní funkcionáři mohou v souvislosti se střetem zájmů dopustit, a také jaké tresty je mohou postihnout.

Autor: Miroslav Mašek | V kategoriích: Novinky

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři