Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

Zveřejněno: 10.07.2018 | V kategoriích: Novinky

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.


Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

Zveřejněno: 24.11.2017 | V kategoriích: Novinky

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv


NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

Zveřejněno: 11.09.2017 | V kategoriích: Novinky

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle


novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Zveřejněno: 08.08.2017 | V kategoriích: Novinky

Dne 1. 8. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, která implementuje směrnici EU č. 2016/1148. Přináší s sebou širší spektrum subjektů, které se budou kybernetickou bezpečností zabývat a řešit případná rizika či pr


Změna zákona č. 340/2015 Sb.

Zveřejněno: 23.02.2017 | V kategoriích: Novinky

Dne 22.2.2017 byl schválen poslanecký návrh změny zákona č, 340/2015 Sb. o registru smluv; z působnosti zákona byly vyňaty mimo jiné i smlouvy, jejichž smluvní stranou je společnost, ve které má majetkovou účast stát, obec. případně jiný samosprávný celek


Změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Zveřejněno: 15.07.2016 | V kategoriích: Novinky

Vládní novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, schválil 14.7.2016 Senát. Ještě ji musí podepsat prezident. Změna začne platit od podzimu. Sazbu daně novela nemění.V účinnost má změna vstoupit první den třetího mě


ODLOŽENA ÚČINNOST NOVELIZACE ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb., O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Zveřejněno: 06.04.2016 | V kategoriích: Novinky

V současné době projednává Poslanecká sněmovna ČR návrh novely tohoto zákonného opatření Senátu, sněmovní tisk č. 639. V návrhu je mimo jiné nově upravena osoba poplatníka daně tak, že poplatníkem daně by měl být vždy nabyvatel nemovité věci.


Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty

Zveřejněno: 06.11.2015 | V kategoriích: Novinky

S účinností od 1.1.2016 vznikne plátcům DPH nově uložená povinnost podávat každý měsíc tzv. kontrolní hlášení o všech přijatých platbách a taktéž o podrobnostech těchto plateb. Povinnost stíhá plátce DPH bez ohledu na frekvenci povinnosti k podávání přizn


Rozšíření týmu o nové kolegy

Zveřejněno: 12.10.2015 | V kategoriích: Novinky

Od 1.10.2015 rozšířili tým advokátní kanceláře Mgr. Jan Pavlík a Mgr. Michaela Groligová, oba na pozici advokátních koncipientů, kterých nyní v kanceláři pracuje celkem 13.


Seznamte se s našimi pro bono aktivitami

Zveřejněno: 06.07.2015 | V kategoriích: Novinky

Činnost pro bono a charitativní aktivity jsou nedílnou součástí práce naší advokátní kanceláře. Věříme, že pomoci potřebným by se měla věnovat každá prosperující společnost z kteréhokoli oboru.


Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři