O advokátní kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry byla založena v roce 2010. Cílem kanceláře se stalo zúročit dosavadní zkušenosti členů jejího týmu a nabídnout klientům profesionální právní služby s důrazem na praktický dopad, účinné řešení problémů, nejvyšší míru individuálního přístupu a schopnost vidět právní problematiku z více úhlů pohledu.

Z této vize vycházejí aktivity advokátní kanceláře i v současnosti. Právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry využívají desítky společností všech velikostí, obce i nepodnikající fyzické osoby. Tým kanceláře se zaměřuje především na obchodní, občanské, insolvenční a autorské právo. Dokážeme pokrýt veškerou právní agendu související s chodem obchodní společnosti i fungováním a provozováním nemovitostí. Komplexně řešíme stavební řízení, sestavení smluvní dokumentace pro podnikatele i nepodnikatele, agendu cenných papírů nebo řešení pohledávek včetně nastavení credit managementu. Samozřejmostí je zastupování v soudních, rozhodčích, správních či exekučních řízeních.

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři