O advokátní kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry byla založena v roce 2010. Cílem kanceláře se stalo zúročit dosavadní zkušenosti členů jejího týmu a nabídnout klientům profesionální právní služby s důrazem na praktický dopad, účinné řešení problémů, nejvyšší míru individuálního přístupu a schopnost vidět právní problematiku z více úhlů pohledu.

Z této vize vycházejí aktivity advokátní kanceláře i v současnosti. Právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry využívají desítky společností všech velikostí, obce i nepodnikající fyzické osoby. Tým kanceláře se zaměřuje především na obchodní, občanské, insolvenční a autorské právo. Dokážeme pokrýt veškerou právní agendu související s chodem obchodní společnosti i fungováním a provozováním nemovitostí. Komplexně řešíme stavební řízení, sestavení smluvní dokumentace pro podnikatele i nepodnikatele, agendu cenných papírů nebo řešení pohledávek včetně nastavení credit managementu. Samozřejmostí je zastupování v soudních, rozhodčích, správních či exekučních řízeních.

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři