O advokátní kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry byla založena v roce 2010. Cílem kanceláře se stalo zúročit dosavadní zkušenosti členů jejího týmu a nabídnout klientům profesionální právní služby s důrazem na praktický dopad, účinné řešení problémů, nejvyšší míru individuálního přístupu a schopnost vidět právní problematiku z více úhlů pohledu.

Z této vize vycházejí aktivity advokátní kanceláře i v současnosti. Právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry využívají desítky společností všech velikostí, obce i nepodnikající fyzické osoby. Tým kanceláře se zaměřuje především na obchodní, občanské, insolvenční a autorské právo. Dokážeme pokrýt veškerou právní agendu související s chodem obchodní společnosti i fungováním a provozováním nemovitostí. Komplexně řešíme stavební řízení, sestavení smluvní dokumentace pro podnikatele i nepodnikatele, agendu cenných papírů nebo řešení pohledávek včetně nastavení credit managementu. Samozřejmostí je zastupování v soudních, rozhodčích, správních či exekučních řízeních.

Novinky

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

Partneři